Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thủ Sỹ

Thủ Sỹ, Tiên Lữ, Hưng Yên
0976319782