Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 10
Năm 2020 : 4.588
 • Đoàn Mạnh Kiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Điện thoại:
   0943685969
  • Email:
   doanmanhkien1976@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   ĐẠI HỘI CĐ TRƯỜNG THCS THỦ SỸ NHIỆM KỲ 2017-2022 ĐÃ BẦU RA BCH CĐ GỒM CÁC Đ/C SAU:

                   Căn cứ vào kết quả bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn trường THCS Thủ Sỹ nhiệm kỳ 2017-2022 vào ngày 25./8/2017 và Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành vào ngày 25/8/2017 đã tiến hành bầu cử Ban Thường vụ, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

   A- Ban Chấp hành

   TTHọ và tên Chức vụ
   1Đồng chí: Đoàn Mạnh Kiên       Chủ tịch
   2 Đồng chí: Vũ Thị Thắng              Phó chủ tịch
   3Đồng chí: Lưu Thị Thanh ChầmỦy viên
   4Đồng chí: Hoàng Thị Ánh TuyếtỦy viên
   5Đồng chí: Nguyến Thị Hoa        Ủy viên

   B- Ủy ban kiểm tra

    TTHọ và tênChức vụ
   1Đồng chí: Vũ Thị Thắng   Chủ nhiệm
   2Đồng chí:  Vũ Tiến Sỹ        Phó chủ nhiệm
   3Đồng chí  An Thị Ngát     Uy viên
Video Clip