Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 10
Năm 2020 : 4.588
 20/12/18  Hoạt động công đoàn  194
ĐẠI HỘI CĐ TRƯỜNG THCS THỦ SỸ NHIỆM KỲ 2017-2022 ĐÃ BẦU RA BCH CĐ GỒM CÁC Đ/C SAU:                Căn cứ vào kết quả bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn trường THCS Thủ Sỹ nhiệm kỳ 2017-2022 vào ngày 25./8/2017 và Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành vào ngày 25/8/2017 đã tiến hành bầu cử Ban Thường vụ, ...
Video Clip